Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर-७, सुर्खेत

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर-७, सुर्खेत

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को अत्यन्त जरुरी सूचना