Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर-७, सुर्खेत

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर-७, सुर्खेत

मास्क अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने सम्वन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको सूचना । (२०७७।०३।२३)