Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर-७, सुर्खेत

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर-७, सुर्खेत

पदम लाल लामिछाने


पदम लाल लामिछाने


पदम लाल लामिछाने
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रसाशन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल lamichhnepl@gmail.com
सम्पर्क 9848027403
ठेगाना वीरेन्द्रनगर 7, सुर्खेत
बहाल मिति २०७५ चैत्र २७