Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर-७, सुर्खेत

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

वंशजकाे अाधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा

लाग्ने समय

साेही दिन 

सुल्क

रु १०।- काे हुलाक टिकट । 

जिम्मेवार कर्मचारी देव बहादुर ठाडा मगर
गुनासो सुन्ने कर्मचारी फणिन्द्र मणि पोखरेल
  • नपा/गापा वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएको  रु.१० को हुलाक टिकट टांस भएको अनुसूची–१ फाराम 
  • दुवै कान देखिने हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
  • बाबु ,आमा, तीन पुस्ते खुल्ने नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि ।
  • सनाखत गर्ने तीन पुस्ता भित्रको अभिभावक साथमा आउनु पर्ने । 
  • २०३६।११।१ अघि जन्म भएकाको हकमा निजको  सवैभन्दा नजिकको नातेदार संग नाता प्रमाणित,
  • जन्म प्रमाणित सिफारिस र सो पछि जन्म भएकाको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्र र
  • अध्ययन गरेको भए शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।